ЗАПОСЛЕНИ

Веселинка Јовановић

Директор

E-маил: vesnajov68@gmail.com

Зорица Тодоровић

Психолог (помоћник директора)

Е-маил: zoricatodorovicue@gmail.com

Душица Пенезић

Секретар (дипл.правник)

Е-маил:dusica.penezic@vrticue.org.rs

Маријана Стаматовић

Шеф финасија (дипл.економиста)

Е-маил: marijana.stamatovic@vrticue.org.rs

Слађана Николић

Шеф рачуноводства (дипл. економиста)

Е-маил: sladjana.nikolic@vrticue.org.rs

Снежана Цицваричћ

Стручни сарадник (педагог)

E-маил: pedagogvrticue@gmail.com

Мирјана Јанковић

Стручни сарадник (психолог)

Е - маил: mirjanandr@gmail.com

Гордана Мурић

Стручни сарадник (логопед)

Душан Томашевић

Сарадник (нутрициониста)

Е-маил: nutricionistaue@gmail.com

Гордана Игњић

Сарадник (Референт ѕа општа и социјална питања)

E-маил: gordanaignjic2@gmail.com

Данка Анђић

Сарадник (санитарни техничар)

Е-маил: danka.andjic@vrticue.org.rs

Ана Токмаковић

Службеник за јавне набавке (дипл. економиста)

E-маил: ana.tokmakovic@vrticue.org.rs

Дејан Божанић

Службеник за јавне набавке (дипл. правник)

Е-маил: dejan.bozanic@vrticue.org.rs

ВАСПИТНО ОСОБЉЕ

ВАСПИТАЧА: 106
МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ВАСПИТАЧИ: 46

 

ПРЕВЕТИВНО ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Нада Зоговић, медицинска сестра за преветивно здравствену заштиту
Бранка Загорчић, медицинска сестра за преветивно здравствену заштиту
Ненад Лазић, медицински техничар за превентивно здравствену заштиту

 

КООРДИНАТОР ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ

Ана Папић

 

АДМИНИСТРАЦИЈА И РАЧУНОВОДСТВО: 7

 

КУВАРА: 19

 

СЕРВИРКА: 18

 

СПРЕМАЧИЦА: 31

 

РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ, ЕКОНОМ: 7

Click