КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ

Поштовани родитељи

 

 

Донели сте одлуку да ваше дете упишете у колектив-јасле. Сигурно вам није лако. Сигурно сте се питали: Ко ће преузети одговорност и на најбољи могући начин неговати, бринути, васпитавати и штитити дете у вашем одсуству?

Себи и другима постаили сте многа питања: “Шта могу да очекујем; Могу ли да имам поверење у особе које раде са децом; Који су могући ризици боравка детета јасленог узраста у колективу…“

 

ЖЕЛИМО ДА ВАС НАЈКРАЋЕ ИНФОРМИШЕМО О ЖИВОТУ И РАДУ УСТАНОВЕ КОЈОЈ СТЕ ПОВЕРИЛИ СВОЈЕ ДЕТЕ:

 

Ваша дете постаће део живота наше Предшколске Установе – постаће наша деца!
Предшколска Установа „Ужице“ има дугогодишње искуство, које се непрестано развија и унапређује. Брига о деци и њиховом правилном расту и развоју базира се на квалитетном програму рада, искуству наших практичара, теоријском знању из области педагогије, дечје психологије и превентивно-здравствене заштите. Установу чине 9 вртића. Јасле окупљају децу најмлађег узраста. Деца од 12 месеци до своје треће године бораве у јаслама, а од треће до поласка у школу у вртићним групама.

 

Наше јасле нуде:

 • Континуирану и квалитетну негу
 • Правилну исхрану-прилагођену узрасту
 • Превентивно-здравствену заштиту
 • Васпитно-образовни рад који се реализује у осмишљеним и подстицајним просторијама

Ко ради са децом у јаслама?

 

Раде медицинске сестре које су, кроз своје базично образовање, искуство и стручно усавршавање, едукативне и компетентне за рад са децом јасленог узраста. Заједно са стручним тимом Установе планира се, реализује и унапређује рад са децом.

 

Шта Вам саветујемо?

 

Један од родитеља би требало да испланира слободно време у периоду почетка боравка детета у јаслама. Да би дете прихватило новонасталу ситуацију, потребно му је време.

Врло је важно да дете, које је тек уписано, долази редовно. Све важне информације које се тичу детета, његовог понашања и навика, медицинска сестра у групи треба да зна (на пример: ако је дете врло моторично, не воли баш да се мазе, воли музику, тешко заспи преко дана, користи флашицу за успављивање или нешто слично).

У случају да је дете имало или има озбиљнији здравствени проблем, родитељ је у обавези да о томе обавести медицинску сестру. Ако узима неке лекове или је склоно алергијама, сестра у групи то свакако треба да зна. Сваки изостанак због болести детета, родитељ правда потврдом педијатра. На основу те потврде и цена втрића ће бити коригована на крају месеца.

 

Шта је потребно за боравак детета у групи:

 

 • Пре свега то је обућа (патике, патофне) које ће дете користити само за собу. За дете које користи пелене потребне су минимум 2 дневно.
 • Дете у јаслама може да донесе своју флашицу, омиљену играчку или неки други „прелазни објекат“
 • У гардеробном ормарићу потребно је (у обележеној кеси или ранцу са именом и презименом детета), оставити бар једну комплетну пресвлаку за дете.

 

Сарадња са породицом

 

Сарадња јаслица са породицом одвија се по планираном програму кроз:

 • Дневну комуникацију приликом доласка и одласка детета из јасли;
 • Родитељске састанке током радне године;
 • Размену информација преко паноа;
 • Заказане састанке у одређено време;
 • Активно укључивање родитеља у живот и рад вртића и јаслене групе…

 

Својим програмима вртић нуди:

 

 • Развијање духа колектива ( социјализације )
 • Стицање великог броја нових појмова, сазнања и вештина, развијање различитих интересовања
 • Развијање свести о сопственој личности
 • Усвајање различитих културних садржаја
 • Развијање говора
 • Подстицање активности усмерених на развијање и контролу чула
 • Развијање и подстицање активности везаних за игру и стваралаштво
 • Стварање културних и хигијенских навика
 • Боравак у природи
 • Добре односе између вртића и породице

 

Драги родитељи, у нашем вртићу важе следећа правила:

 

 • Уласком у вртић поштујете Кућни ред вртића и Кодекс понашања
 • На примеран начин комуницирате са особљем вртића
 • Штитите своје дете у случају болести и водите рачуна о здрављу друге деце
 • Информишите васпитача о променама у породици везаним за дете које би могле утицати на понашање детета у вртићу
 • Редовно доводите дете у вртић. Ако дете не дође, обавестимо васпитача о разлогу изостанка
 • Долазите на родитељске састанке
 • Одазивате се на сваки позив васпитача
 • Уважавате личност детета
 • Придржавате се договореног времена доласка и одласка детета из вртића
 • Разговарате са децом о другој деци, о играчкама, о васпитачици, подстичите интересовањае за садржаје вртића
 • Прихватите децу каква јесу
Click