ИСХРАНА

ИСХРАНА

Циљеви и задаци исхране деце у предшколској Установи имају посебан значај. Они су један од главних фактора за правилан развој и здравље деце.

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ У ИСХРАНИ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

 

 • Циљ и значај исхране деце у јаслама и вртићима има адекватну замену за највећи део породичне исхране, односно обезбеђује детету све потребне нутриенсе за време боравка у вртићу.
 • Режим исхране, односно време и редослед појединих оброка је оптималан, то јест прилагођен потребама деце, времену доласка и одласка детета из вртића или дужини боравка у вртићу, узраста деце, нутритивне и естетске карактеристике хране.
 • Да оброци буду правилно сервирани, како би задовољили неопходне нутративне и естетске карактеристике хране.
 • Да деци у току свих оброка обезбедимо довољно времена да козумирају све што им је понуђено, а остале активности (васпитно-образовни рад, игра, спавање) планирамо у времену између оброка.
 • Да однос особља према деци док једу буде стрпљив, толерантан, без пожуривања, претњи и слично, као и то да особље обедује заједно са децом и да својим примером утиче на ставове деце према храни и понашању деце за столом.
 • Правилна исхрана има и васпитну улогу у формирању позитивних навика у исхрани, посебно у навикавању деце на поједине намирнице веће биолошке вредности, а које се у нашим породицама недовољно користе или нису припремљене на адекватан начин.
 • Пружа могућност да се знање деце о правилној исхрани продубљује и да се ово искуство преноси у породицу.

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ НУТРИЦИОНИСТЕ

 

 • Учествовање у планирању и набавци намирница
 • Израда јеловника у складу са нормативима и остваривање увида у реализацију јеловником планираних оброка
 • Контрола хигијене и исправности животних намирница као и контролу пратеће документације о здравственој исправности намирница
 • Континуирани рад на унапређењу исхране (планирање и праћење исхране и вођење евиденције о томе)
 • Израда рецептура производа и увођење  нових
 • Контрола квалитета готових производа
 • Организовање активности са децом из области исхране
 • Сарадња са васпитачима, медицинским сестрама и сестрама на превентиви ради унапређења квалитета исхране
 • Сарадња са родитељима
 • Сарадња са надлежним институцијама и другим предшколским установама
 • Лично стручно усавршавање и едукација запослених из ове области
Click