КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ

УПИС ДЕЦЕ

УПИС ДЕЦЕ

Пријем деце у Установу се врше према расположивим смештајним капацитетима и организује се почетком јуна месеца.

Пријем захтева (молби) врши се преко Портала еУправa, у делу Услуге eВртић.

Попуњавањем захтева, родитељ нема обавезу да прибавља додатна документа (извод из матичне књиге рођених и потврду о запослењу), јер се аутоматски прибављају.

Пријава електронским путем није могућа за родитеље који нису држављани Републике Србије.

За децу жртве насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите, и др. предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем,али је потребно да доставе додатну документацију на адресу електронске поште   evrticuzice@gmail.com kojом се доказује наведени статус.

Додатне информације можете добити на број телефона 060/7287050.

По пријему детета у Установу, родитељи закључују Уговор о коришћењу услуга. При закључивању уговора потрбно је да присуствују оба родитеља.

Родитељи су дужни да на време измирују своје обавезе према Установи. У противном, Установа ће применити принудну наплату услуга .

Ценовникуслуга:

  • Целодневни боравак – 5.000,00
  • Припремне предшколске групе на целодневном боравку – 4.505,00
  • Полудневни боравак – 855,00
  • Корисници дечјег додатка по основу самохраности – 3.750,00
  • Треће, четврто и свако наредно дете у породици – бесплатно

Правилник о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова  боравка деце у Предшколској установи “Ужице“, саставни је део овог сајта у делу Документација (општа документа).

 

Овде можете преузети ЗАХТЕВ ЗА ПРЕМЕШТАЈ ДЕТЕТА

Click