О НАМА

ИСТОРИЈАТ

ИСТОРИЈАТ

Први писани трагови о организованом раду са децом предшколског узраста у Ужичком крају датирају из 1926.године када је на иницијативу Кола српских сестара основано Забавиште за децу. Година која се узима као званични почетак континуираног рада са децом предшколског узраста у нашем крају, који траје до данас, сматра се 1948. када је основано обданиште затвореног типа, намењено првенствено за децу радника “Први партизан“. 1951.године обданиште прелази у надлежност Градског народног одбора и ради под називом “Вито Пантовић“. Изградњом првог наменског објекта 1963.године (Бамби), обданиште добија статус самосталне установе. Под тим називом егзистира до 1998.године, када је на предлог Управног одбора и сагласност Скупштине општине вртић још једном променио назив у Дечји вртић-Ужице.

 

Други објекат отворен је 1973.год код стадиона, вртић Невен; 1979.год вртић у Крчагову Лептирић, 1982.год отворена су два вртића Зека и Маслачак, 1986.год вртић Полетарац, 2005 год. вртић Бајка у насељу Турица, 2009.год отворен у склопу Медицинске школе вртић Ђурђевак, 2013.год на Вујића брду отворен је вртић Искра, 2017.год у приградском насељу Пора отворен вртић Јихаи-Мама Вонг.

САДАШЊОСТ

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 08.05.2014.године о испуњености услова за обављање делатности, извршена је верификација Установе. Данас је то Предшколска установа чија је делатност организовано васпитање и образовање, нега, исхрана, превентивно-здравствена и социјална заштита, одмор и рекреација деце предшколског узраста. У саставу Установе је 9 наменски грађених објеката и један адаптирани у Медицинској школи. Мрежа постојећих објеката покрива територију целог града и четири приградска насеља (Турица, Крчагово, Севојно и Пора).

 

Седиште Установе је у објекту Полетарац, улица Немањина 18.

 

Своју делатност Установа остварује кроз следеће облике рада:

 

  • јаслице (од 12 месеци до 3 године)
  • целодневни боравак (од 3 године до поласка у школу); рад у I и  II смени
  • полудневни боравак (четворочасовни припремни предшколски програм)
  • програм припреме за полазак у школу
  • рад са децом на болничком лечењу
  • посебне и специјализоване програме
  • додатни програми
  • привремени и повремени програми
Click