Достављање рачуна путем email-a

Поштовани родитељи,

Обавештавамо Вас да смо у своје пословање увели могућност слања рачуна електронским путем.

Спискови деце налазе се код васпитача групе. Поред имена свог детета потребно је читко написати e-mail адрасу на коју ћемо вас проследити рачун. У обавези сте да потврдите пријем e-mail-а.

Click