КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ

УПИС ДЕЦЕ

УПИС ДЕЦЕ

У Установи се у јуну организује упис за наредну школску годину, према расположивим слободним местима. Пријем деце врши комисија именована од стране директора.

 

Родитељ подноси молбу (захтев) у просторијама Управе вртића, ул. Немањина 18 сваког радног дана од 7 до 15ч. Информације се могу добити у Управи Установе, или на тел.031/511-482, кадровска служба.

 

Поред молбе родитељ подноси:

  • уколико је остварено право на дечји додатак, важеће решење (копија)
  • уколико је остварено право на социјалну помоћ-решење издато од Центра за социјални рад

Ценовник услуга:

  • Целодневни боравак – 5.000,00
  • Предшколске групе на целодневном боравку – 4.615,00
  • Полудневни боравак- 885,00
  • Корисници дечјег додатка по основу самохраности и 3. дете у породици-корисник дечјег додатка – 3.050,00
  • 4. дете у породици-корисник дечјег додатка – 2.300,00

По пријему детета у Установу, родитељи склапају Уговор о коришћењу услуга. При склапању уговора потребно је да присуствују оба родитеља уз важећа документа (личне карте).

Родитељи су дужни да на време измирују своје обавезе према Установи. У противном Установа има право на примену чл.12 Уговора о коришћењу услуга ПУ „Ужице“. Управни одбор је усвојио процедуру наплате потраживања:

Процедура наплате потраживања у Предшколској установи Ужице

Click