КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ

УПИС ДЕЦЕ

УПИС ДЕЦЕ

У Установи се у јуну организује упис за наредну школску годину, према расположивим слободним местима. Пријем деце врши комисија именована од стране директора.

 

Родитељ подноси молбу (захтев) у просторијама Управе вртића, ул. Немањина 18 сваког радног дана од 7 до 15ч. Информације се могу добити у Управи Установе, или на тел.031/511-482, кадровска служба.

 

Поред молбе родитељ подноси:

 • уколико је остварено право на дечји додатак, важеће решење (копија)
 • уколико је остварено право на социјалну помоћ-решење издато од Центра за социјални рад

Ценовник услуга:

 • Целодневни боравак –  5.000,00
 • Предшколске групе на целодневном боравку – 4.615,00
 • Предшколске групе на целодневном боравку треће, четврто и свако наредно дете – 2.307,00
 • Предшколске групе на целодневном боравку самохрани родитељи(корисник дечјег додатка) – 3.461,25
 • Предшколске групе на полудневном боравку треће, четврто и свако наредно дете у породици – 442,50
 • Предшколске групе на полудневном боравку- 885,00
 • Треће,четврто и свако наредно дете у породици на целодновном боравку- 2.500,00
 • Самохрани родитељ-корисник дечјег додатка – 3.750,00
 • Предшколске групе на полудневном боравку  самохраних родитеља (коросник дечјег додатка) – 663,75

По пријему детета у Установу, родитељи склапају Уговор о коришћењу услуга. При склапању уговора потребно је да присуствују оба родитеља уз важећа документа (личне карте).

Родитељи су дужни да на време измирују своје обавезе према Установи. У противном Установа има право на примену чл.12 Уговора о коришћењу услуга ПУ „Ужице“. Управни одбор је усвојио процедуру наплате потраживања:

Процедура наплате потраживања у Предшколској установи Ужице

Click