КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ

УПИС ДЕЦЕ

УПИС ДЕЦЕ

Пријем деце у Установу,се врше према расположивим капацитетима и организује се почетком јуна месеца.

Пријем захтева(молби)вршисепрекоПортала еУправa, у делуУслуге eВртић.

Попуњавањем захтева,родитељ нема обавезу да прибавља додатна документа (извод из матичне књиге рођених и потврду о запослењу), јер се аутоматски прибављају.

Пријава електронским путем није могућа за родитеље који нису држављани Републике Србије.

За децу жртве насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите, и др. предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем,али је потребно да доставе додатну документацију на адресу електронске поште   evrticuzice@gmail.com kojом се доказује наведени статус.

Уколико родитељи нису у могућности да поднесу захтев путем еУслуге, потребно је да преузму захтев ЛИНК и доставе заједно са додатном документацијом на адресу електронске  поште установе еvrticuzice@gmail.com

Додатне информације можете добити на број телефона 060/7287050.

Сви родитељи, који не поднесу захтев преко Портала еУправа, и даље ће имати могућност да лично поднесу захтев за упис детета, 15 дана од дана  престанка ванредног стања, у просторијама Установе у времену од 7 до 15 ч. сваког радног дана.

Обрада пристиглих захтева биће извршена после укидања ванредног стања.

По пријему детета у Установу, родитељи склапају Уговор о коришћењу услуга. При склапању уговора потрбно је да присуствују оба родитеља уз важећа документа(лична карта или пасош).

Родитељи су дужни да на време измирују своје обавезе према Установи. У противном, Установаћеприменитипринуднунаплатууслуга .

Ценовникуслуга:

  • Целодневни боравак – 5.000.00
  • Припремнепредшколскегрупенацелодневномборавку – 4.575.00
  • Полудневни боравак – 855,00
  • Корисницидечјегдодаткапоосновусамохраности – 3.750.00
  • Треће, четврто и свако наредно дете у породици – 2.500.00

Правилник о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова  боравка деце у Предшколској установи “Ужице“, саставни је део овог сајта у делу Документација (општа документа).

Click