Упис деце

Обавештавамо родитеље новопримљене да ће се у периоду од 15.07.2020.г. до 25.08.2020.г. вршити склапање уговора. Уколико не закључите уговор до назначеног рока сматраћемо да сте одустали.

За склапање уговора потребна је лекарска потврда за дете, издата од изабраног педијатра. Уговор потписују оба родитеља и потребне су им личне карте.

За треће, четврто и свако наредно дете из породице обавезни су изводи из матичне књиге рођених за сву децу, због остваривања права на регресирање трошкова боравка у вртићу.

За дете из породице самохраног родитеља понети решење о дечјем додатку,  због остваривања права на регресирање трошкова боравка у вртићу.

За дете из породице корисника социјале помоћи понети решење,  због остваривања права на регресирање трошкова боравка у вртићу.

За дете из породице ратног војног инвалида понети решење,  због остваривања права на регресирање трошкова боравка у вртићу.

Click