TITLE

DESCRIPTION

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

СПИСКОВИ НОВОПРИМЉЕНИХ КОРИСНИКА У СВА ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА УСТАНОВЕ, КАО И  ПОТРЕБНА ОБАВЕШТЕЊА, НАЛАЗЕ СЕ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА “ПОЛЕТАРАЦ“.

 

СПИСКОВИ НОВОПРИМЉЕНИХ КОРИСНИКА У КОНКРЕТНО ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ, НАЛАЗЕ СЕ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ТОГ ОДЕЉЕЊА.

 

ЗАКОНСКО ПРАВО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДА ПРИМИ 20%  КОРИСНИКА ИЗНАД НОРМАТИВА УТВРЂЕНОГ ЗАКОНОМ О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ, БИЋЕ  РЕАЛИЗОВАНО НАКОН ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ ОСНИВАЧА, ГРАДА УЖИЦА, О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ БРОЈА ДЕЦЕ ОД ПРОПИСАНОГ, У СКЛАДУ СА КАПАЦИТЕТИМА ИЗДВОЈЕНИХ ОДЕЉЕЊА.

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ НОВОПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ


ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА РЕАЛИЗОВАЋЕ СЕ У
ПЕРИОДУ ОД 11.07.-20.08.2022.године


 Уговор потписују оба родитеља. Потребно је да имају ЛЕКАРСКУ ПОТВРДУ ЗА ДЕТЕ ( издату од изабраног педијатра) и ЛИЧНЕ КАРТЕ оба родитеља
– З
а треће, четврто и свако наредно дете из породице, обавезни су:

  • Изводи за сву децу (због остваривања права на регресирање трошкова боравка у вртићу).
  • За дете из породице самохраног родитеља понети решење о дечијем додатку (због остваривања права на регресирање трошкова боравка у вртићу).
  • За дете из породице корисника социјалне помоћи понети РЕШЕЊЕ(због остваривања права на регресирање трошкова боравка у вртићу).
  • За дете из породице ратног војног инвалида понети РЕШЕЊЕ(због остваривања права на регресирање трошкова боравка у вртићу).


УКОЛИКО
РОДИТЕЉ ИЛИ ДРУГИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК НЕ ЗАКЉУЧИ УГОВОР СА УСТАНОВОМ ДО НАЗНАЧЕНОГ РОКА СМАТРАЋЕМО ДА СУ ОДУСТАЛИ ОД КОРИШЋЕЊА УСЛУГА ПУ“УЖИЦЕ“.

                                                                                                                                                   УПРАВА  ВРТИЋА

 OBAVESTENJA2

Click