TITLE

DESCRIPTION

Обавештење

Градско веће Града Ужице донело је одлуку, број 022-135/21, којом се у условима неповољне епидемиолошке ситуације изазване CIVID 19:

  • За дане одсуства детета због болести, корисник плаћа 50% од утврђеног учешћа у економској цени, без достављања потврде изабраног лекара- педијатра, уз обавезу да о одсуству детета одмах обавести васпитача.
  • У случају процене ризика од ширења заразе и спровођења препоручених мера ради заштите здравља деце и запослених, са већим бројем оболелих, када се организује рад у ограниченом капацитету и препоручи повлачење деце из колектива на одређени временски период, за тај период услуга се не наплаћује.
  • Родитељ кој се определи да дете не долази у колктив одређени временски период, а најдуже док трају препоручене мере које установа спроводи ради спречавања ширења заразе, плаћа 50% од утврђеног учешћа у економској цени.

Ова одлука се примењује од 1.10.2021.године до престанка важења препоручених мера.

Click