ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СКЛАПАЊЕ УГОВОРА

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА РЕАЛИЗОВАЋЕ СЕ У ТЕРМИНУ ОД 10.07.-25.08.2023.г.
– УГОВОР ПОТПИСУЈУ ОБА РОДИТЕЉА. СА СОБОМ ПОНЕТИ ЛЕКАРСКУ
ПОТВРДУ ЗА ДЕТЕ (ИЗДАТУ ОД ИЗАБРАНОГ ПЕДИЈАТРА) И ЛИЧНЕ КАРТЕ.
– ЗА ТРЕЋЕ, ЧЕТВРТО И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ ИЗ ПОРОДИЦЕ ОБАВЕЗНИ СУ
ИЗВОДИ ЗА СВУ ДЕЦУ (ЗБОГ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ
ТРОШКОВА БОРАВКА У ВРТИЋУ)
– ЗА ДЕТЕ ИЗ ПОРОДИЦЕ САМОХРАНОГ РОДИТЕЉА ПОНЕТИ РЕШЕЊЕ О
ДЕЧЈЕМ ДОДАТКУ (ЗБОГ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ
ТРОШКОВА БОРАВКА У ВРТИЋУ)
– ЗА ДЕТЕ ИЗ ПОРОДИЦЕ КОРИСНИКА СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ПОНЕТИ
РЕШЕЊЕ(ЗБОГ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА
БОРАВКА У ВРТИЋУ)
– ЗА ДЕТЕ ИЗ ПОРОДИЦЕ РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА ПОНЕТИ РЕШЕЊЕ (ЗБОГ
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА У ВРТИЋУ)
УКОЛИКО НЕ ЗАКЉУЧИТЕ УГОВОР ДО НАЗНАЧЕНОГ РОКА СМАТРАЋЕМО ДА
СТЕ ОДУСТАЛИ.

УПРАВА ВРТИЋА

Click