Обавештење за родитеље

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ

Обавештавамо вас да смо због реконструкције објекта ИО „Невен“ принуђени да кориснике овог ИО изместимо и распоредимо у ИО: „Полетарац“, „Бамби“, „Зека“ и „Ђурђевак“.

Васпитачи група ИО „Невен“ уручиће вам појединачна обавештења са наведеним објектом у који је/су дете/ца распоређено/а.

Такође, нудимо вам могућнос да, уколико имате алтернативу за смештај свог детета/це, не доводите дете/цу у Установу у периоду реконструкције. У том случају  услуге за тај период вам се неће обрачунавати. За овакву могућност неопходна је Ваша сагласност коју ће Вам за потписивање, такође, доставити васпитачи.

УПРАВА УСТАНОВЕ

Click