ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Поштовани родитељи/корисници услуга Предшколске установе “Ужице“,

 

Обавештавамо вас да сте у обавези да потпишете нове уговоре о коришћењу услуга које ће вам доставити васпитачи група у којима бораве ваша деца да не бисте долазили у просторије седишта Установе, а које смо  сачинили према  вашим личним подацима којима располаже наша база података.

Разлог закључивања нових уговора је  увођење новог програма обрачуна услуга, испостављања рачуна и  начина наплате, као и усклађивање са Правилником о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи “Ужице“.

Напомињемо да ће нове уговоре  закључивати  корисници који су измирили доспеле обавезе према Установи, док ће они који  то нису учинили, уговоре закључити по измиривању истих, или ће се према њима применити oдредбе  већ закључених уговора (опомене, једнострани раскиди уговора и поступак принудне наплате).

Click