Обавештење за родитеље

После увођења ванредне ситуације у граду, Предшколска установа “Ужице“ подсећа родитеље, кориснике услуга, да су и даље на снази епидемиолошке  мере превенције и заштите од ширења вируса. Мере су обавезне за запослене и кориснике услуга.

– Родитељима се препоручује да код куће остану деца са хроничним болестима (респираторним, кардиоваскуларним, малигним болеситима, дијабетесом или имунодефицијенцијама), као и деца чији родитељи /други законски заступници или укућани имају једну од наведебих болести.
– Свакодневно, пре доласка у вртић, родитељ има обавезу да детету и себи измери температуру и да у случају повишене температуре, не доводи дете у предшколску установу и о томе обавести васпитаче.
– Дете долази у предшколску установу у пратњи једног родитеља (да би се смањила гужва) и пожељно је да то буде исти родитељ сваког дана. Ако то није могуће дете доводи родитељ који може.
– Водећи рачуна о здрављу свог детета као и сопственом здрављу, родитељи/други законски заступници детета доприносе успешном спровођењу мера превенције инфекције COVID-19. Није дозвољено да родитељ/други законски заступник детета доводи или одводи из установе, нити улази у порсторије установе ако он/она или дете има повишену телесну температуру, знаке респираторних инфекција попут кашља и кратког даха или је под ризиком да је могао бити у контакту с особама позитивним на COVID-19.
– Родитеље информисати да је потребно да смање учесталост својих социјалних контаката у сакодневним активностима како би могућност заразе новим корона вирусом била сведена на минимум.
– Потребно је да родитељи и други законски заступници при довођењу деце или одласку из установе задржавају међусобну удаљеност од 2 метра и поштују опште препоруке за свакодневни пријем деце у објекат. (пријем деце ће се вршити од 5: 30 до 8:00)
– Родитељи, односно други закоснски заступник детета обавезан је да најави поновни повратак детета у колектив најмање два дана раније, ради правовременог планирања и организације рада у установи.
– Партнерски односи са породицом заснивају се на узајамном поверењу, поштовању, размени битних информација о детету и породици, отвореној комуникацији и одговорности. Спровођење препорука за превенцију инфекције COVID-19 у предшколским установама изискује њихову доследну и одговорну примену како од стране запослених, тако и од стране родитеља/других законских заступника деце у циљу заштите здравља и безбедности деце и одраслих.

Click