ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Обавештавамо Вас да ће се закључивање уговора са родитељима обављати у периоду од 15.07.2021.г. до 15.08.2021.г. у вртићу „Полетарац“. Уколико не закључите уговор до назначеног рока сматраћемо да сте одустали.

Уговор потписују оба родитеља уз достављање лекарске потврде за дете, издате од изабраног педијатра.

За:

–  треће, четврто и свако наредно дете из породице,

– дете из породице самохраног родитеља,

– дете из породице корисника социјале помоћи,

– дете из породице ратног војног инвалида,

неопходно је донети одговарајући документ као доказ за остваривања права на регресирање трошкова боравка у вртићу.

Click