ЛОГОПЕД

ИГРИЦЕ ЗА СТИМУЛАЦИЈУ РАЗВОЈА

Ова игрица направљена је са идејом стимулације развоја и  учења од најранијег узраста до узраста од осам година.Направити табелу за игру,педесет картица(можете и мањи број).Заступљено је седам граматичких категорија и картица које садрже следеће појмове:воће,поврће,делови тела,предмети,животиње,храна и цвеће.Постављати питања у складу са знањима која дете треба да усвоји и важним развојним задацима.(Родитељи могу сами да нацртају појмове).На пример,сличица кућа:“Шта је то?Покажи где је кућа?Које прво слово чујеш у речи кућа?Шта ти прво падне на памет када изговорим реч кућа?Ко живи у кући?Где ти живиш?

ШТА ДЕТЕ СВЕ УЧИ И ШТА ДОБИЈА ОД ОВЕ ИГРИЦЕ
На најмлађем узрасту,до  2 године тражити од детета да кажипрстом покаже одређени појам,дете учи показни гест, ради на разумевању и развија му се пажња(Постављањем питања:“Ко је то?Шта је то?Покажи где је“ и сл.)За млађи узраст игрица је намењена за говорну стимулацију,за развој прве речи кроз распевавање вокала и ономатопеју.
Деца средњег узраста око четврте год. уче нове појмове (воће,поврће,животиње,превозна средства,намештај,)и на тај начин богате свој речник и проширују реченицу.Деца узраста од 5,6,7год.припремају се за препознавање слова,за анализу и синтезу гласова у речи(на које слово почиње нека реч и колико има сл ова).Кроз ову игру деца уче појам броја(нпр.изговорите неки број,а дете каипрстом иброји и каже који је појам у питању), као и редослед(шта је треће по реду ?Шта је пре овце,а шта после?“)Деца вежбају фонемски слух,вежбају вербалну меморију,кнкретно и апстрактно мишљење.
Кроз ову игру деца вежбају све основне менталне функције–визуелну и аудитивну перцепцију,пажњу,памћење и мишљење.Вежба пажњу и истрајност.
Click