ЛОГОПЕД

ВЕЖБЕ ГРАФОМОТОРИКЕ

Графомоторика је моторичка способност писања, односно способност држања оловке и писања. То је сложена моторна активност која зависи од сазревања когнитивних, перцептивних и моторних способности. Она обухвата фину моторику, визуелну перцепцију, памћење и пажњу, координацију око- рука, коришћење доминантне руке, гласовну анализу и синтезу. Рзвој графомоторичких способности започиње на узрасту од осамнаест месеци и траје до поласка у школу.
Активности детета по узрасту:

10-18 месеци- шара потезима напред – назад (оловка је уз длан, обухвата је прстима (у шаци))
2 године- шара правећи хоризонталне, вертикалне и кружне линије на папиру. Оловку држи попут ножа.
3 године- прецртава хоризонталну, вертикалну линију и круг. Положај руке је сличнији одраслој особи.
4 године- прецртава крст, дијагоналне линије, квадрат, нека слова и бројеве. Правилније држи оловку.
5-6 година- прецртава троугао, пише своје име, преписује већину штампаних слова. Добро се служи оловком.

 

Click