Радно време и распоред дневних активности

У складу са потребама процеса рада, пословања и остваривања општег интереса, радно време је регулисано Статутом и Одлуком о радном времену у ПУ „Ужице“.

Радно време Установе је:

 • целодневни боравак од 5,30 до 16,30 часова у првој смени и од 12 до 22,30 часова у другој смени
 • полудневни боравак (предшколска група у Севојну) од 7,30 до 11,30 часова

Радно време васпитног особља:

у преподневној смени:

 • прва смена од 5,30 (6) до 11,30 (12) часова
 • друга смена од 9,30 (10) и до 15,30 (16 и 16,30) часова

у поподневној смени:

 • прва смена 12 до 18 часова
 • друга смена 16,30 до 22,30 часова

Радно време кухињског особља:

 • у преподневној смени: куварице од 5,30 до 13,30 часова, а сервирке од 7,00 до 15,00 часова
 • у поподневној смени: куварице од 11,00 до 19,00 часова, а сервирке од 13,30 до 21,30 часова

Радно време управне зграде је од 7,00 до 15,00 часова.

Радно време благајне је од 7 до 16,30.

Радно време болничких група:

 • на дечјем одељењу од 8,00 до 14,00 часова
 • на дечјој хирургији од 9,00 до 15,00 часова

Дневним распоредом активности одређује се садржај и ритам дневних активности деце и васпитача.

I смена (преподневни целодневни боравак)

 • 5,30 – 8 ч.                пријем деце, слободне активности, игра
 • 8 – 9 ч.                     припреме за доручак и доруча
 • 9 – 11 ч.                   реализација програма,  слободне активности, боравак на ваздуху
 • 11 – 12 ч.                 припрема за ручак и ручак
 • 12 – 14 ч.                 одмор и спавање
 • 14 – 14,30 ч.            ужина
 • 14,30 – 16,30 ч.       поподневне активности и одлазак кући

II смена (поподневни боравак)

 • 12 – 14 ч.                  пријем деце, слободне активности, игра
 • 14 – 15 ч.                  усмерене активности, реализација програма
 • 15 – 16 ч.                  припрема за ручак и ручак
 • 16 – 17,30 ч.             поподневни одмор, спавање
 • 17,30 – 18,30            припрема за вечеру и вечера
 • 18,30 – 20,30 ч.        слободне активности, боравак напољу и сл.
 • 20,30 ч.                     ужина
 • од 20,30 ч.                слободне активности и одлазак кући

За време боравка деце у вртићу организују се активности различитог карактера: усмерене, слободне, игра, рекреативне паузе, културно-хигијенске и радне активности, боравак на ваздуху, обедовање и поподневни одмор. Све активности које се планирају и реализују зависно од конкретних услова и потребе васпитне групе и вртића  и чине ритам дана.

У случају смањеног броја деце (за време празника, школског распуста, већих радова у објекту, летњег периода), рад се организује у истом објекту где се спајају групе. Установа неће радити за време државних празника:

 • Нова година, 1. и 2. јануар.
 • Сретење- дан државности Србије, 15.фебруар.
 • Празник рада, 1. и 2. мај.

У Установи се празнују верски празници у складу са законом.