Радионица са родитељима

Васпитачице млађе јаслене групе, Ана, Драга и Данијела, организовале су радионицу „Израда скривалице и средстава за сензомоторни развој деце“.