О нама

ИСТОРИЈАТ:

Први писани трагови о организованом раду са децом предшколског узраста у Ужичком крају датирају из 1926.године када је на иницијативу Кола српских сестара основано Забавиште за децу. Година која се узима као званични почетак континуираног рада са децом предшколског узраста у нашем крају, који траје до данас, сматра се 1948. када је основано обданиште затвореног типа, намењено првенствено за децу радника “Први партизан“. 1951.године обданиште прелази у надлежност Градског народног одбора и ради под називом “Вито Пантовић“. Изградњом првог наменског објекта 1963.године, обданиште добија статус самосталне установе. Под тим називом егзистира до 1998.године, када је на предлог Управног одбора и сагласност Скупштине општине вртић још једном променио назив у Дечји вртић-Ужице.

САДАШЊОСТ:

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 08.05.2014.године о испуњености услова за обављање делатности, извршена је верификација Установе. Данас је то Предшколска установа чија је делатност организовано васпитање и образовање, нега, исхрана, превентивно-здравствена и социјална заштита, одмор и рекреација деце предшколског узраста. У саставу Установе је 8 наменски грађених објеката и један адаптирани у Медицинској школи. Мрежа постојећих објеката покрива територију целог града и три приградска насеља (Турица, Крчагово и Севојно).

Седиште Установе је у објекту Полетарац, улица Немањина 18.

Своју делатност Установа остварује кроз следеће облике рада:

  • јаслице (од 12 месеци до 3 године)
  • целодневни боравак (од 3 године до поласка у школу); рад у I и  II смени
  • полудневни боравак (четворочасовни припремни предшколски програм)
  • програм припреме за полазак у школу
  • рад са децом на болничком лечењу
  • посебне и специјализоване програме
  • додатни програми
  • привремени и повремени програми