Јавне набавке

 

Правилник о Јавним Набавкама – 04.05.2016. год

Правилник о Јавним Набавкама – 12.10.2015. год

___________________________________________________________

Јавна набавка-видео надзор са уградњом

 1. Позив за подношење понуда-05.10.2017.год.
 2. Конкурсна документација-05.10.2017.год.
 3. Одговор на постављена питања-09.10.2017.год.
 4. Измењена конкурсна документација-09.10.2017.год.
 5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-09.10.2017.год.
 6. Одговори на постављена питања-12.10.2017.год.

____________________________________________________________

Јавна набавка-Текуће поправке и одржавање-аутомеханичарске,аутоелектричарске и ауто-лимарске поправке

 1. Конкурсна документација-27.09.2017.год.
 2. Позив за подношење понуда-27.09.2017.год.

_____________________________________________________________

Јавна набавка-Израда топле воде над лавабоима

 1. Позив за подношење понуде-19.09.2017.год.
 2. Конкурсна документација-19.09.2017.год.

 

______________________________________________________________

Јавна набавка-набавка молерског материјала

 1. Конкурсна документација-19.09.2017.год.
 2. Позив за подношење понуда-19.09.2017.год.

 

_______________________________________________________

Јавна набавка-осигурање деце за 2017/2018 год.

 1. Позив за подношење понуда-15.09.2017.год.
 2. Конкурсна документација-15.09.2017.год.

 

____________________________________________________________

    Јавна набавка-Израда гасног генератора топлоте-ИО Јихаи -Мама Вонг

 1. Позив за подношење понуда-01.09.2017.год.
 2. Конкурсна документација-01.09.2017.год.
 3. Одлука о додели уговора-11.10.2017.год.

____________________________________________________________

Јавна набавка-Замена ограде

 1. Позив за подношење понуда– 04.08.2017.год.
 2. Конкурсна документација– 04.08.2017.год.
 3. Измењена конкурсна документација-16.08.2017.
 4. Измењена конкурсна документација-29.08.2017.
 5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда -29.08.2017.
 6. Одлука о додели уговора-12.09.2017.год.
 7. Обавештење о закљученом уговору-27.09.2017.год.

 

____________________________________________________________

   Јавна набавка-Набавка мобилијара за дворишта

 1. Конкурсна документација-28.07.2017.год.
 2. Позив за подношење понуда-28.07.2017.год.
 3. Одлука о додели уговора-11.08.2017.год.

 

______________________________________________________

     Јавна набавка-хобловање паркета

 1. Позив за подношење понуда-14.07.2017.год.
 2. Конкурсна документација-14.07.2017.год.
 3. Одлука о додели уговора-18.07.2017.год.
 4. Обавештење о закљученом уговору-06.09.2017.год

_______________________________________________

   Јавна набавка-Опрема за домаћинство

 1. Конкурсна документација-14.07.2017.год.
 2. Позив за подношење понуда-14.07.2017.год.
 3. Одговори на постављена питања-04.08.2017.год.  
 4. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права-09.08.2017.год.

_______________________________

Јавна набавка-видео надзор са уградњом

 1. Позив за подношење понуда-13.07.2017.год
 2. Конкурсна документација-13.07.2017.год
 3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију-17.07.2017.год
 4. Измењена конкурсна документација-17.07.2017.год
 5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-17.07.2017.год
 6. Одлука о обустави поступка-20.07.2017.год
 7. обавештење о обустави поступка-26.07.2017.год

_________________________________________________________

 

Јавна набвка-Текуће поправке и одржавање рачунара, штампача, фотокопира, скенера и сл.

 1. Конкурсна документација -14.06.2017.год.
 2. Позив за подношење понуда– 14.06.2017.год.
 3. Одлука о додели уговора-26.07.2017.
 4. Обавештење о закљученом уговору-09.08.2017.год.

 

 

_________________________________________________________

Јавна набавка-текуће поправке и одржавање -поправка тримера и косачица

 1. Позив за подношење понуда-08.06.2017.год.
 2. Конкурсна документација-08.06.2017.год.
 3. Одлука о додели уговора-19.07.2017.год.
 4. Обавештење о закљученом уговору-24.07.2017.год.

 

 

__________________________________________________________

Јавна набавка-набавка клима уређаја са уградњом

 1. Позив за подношење понуда-02.06.2017.год.
 2. Конкурсна документација-02.06.2017.год.
 3. Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда-08.06.2017.год.
 4. Конкурсна документација-измењена-08.06.2017.год.
 5. Одлука о додели уговора-20.06.2017.год.
 6. Обавештење о закљученом уговору-03.07.2017.год.

__________________________________________________________

Јавна набавка-гасификација ИО Невен

 1. Позив за подношење понуда-31.05.2017.год.
 2. Конкурсна документација-31.05.2017.год.
 3. Питање и одговор-05.06.2017.год.
 4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-07.06.2017.год.
 5. Конкурсна докумнетација-измењена-07.06.2017.год.
 6. Одлука о додели уговора-22.06.2017.год.
 7. Обавештење о закљученом уговору-03.07.2017.год.

__________________________________________________________

Јавна набавка-униформа, ХТЗ опрема и обућа

 1. Позив за подношење понуда-25.05.2017.год.
 2. Конкурсна документација-25.05.2017.год.
 3. Одговор на постављено питање– 29.05.2017.год.
 4. Измењена конкурсна документација-29.05.2017.год.
 5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-29.05.2017.год.
 6. Одлука о додели уговора-14.06.2017.год.
 7. Обавештење о закљученом уговору-партија 1-23.06.2017.год.
 8. Обавештење о закљученом уговору-партија 2-23.06.2017.год.
 9. Обавештење о закљученом уговору-партија 3-23.06.2017.год.
 10. Обавештење о закљученом уговору-партија 4-23.06.2017.год.
 11. Обавештење о закљученом уговору-партија 5-23.06.2017.год.
 12. Обавештење о закљученом уговору-партија 6-23.06.2017.год.

__________________________________________________________

Јавна набавка -Oсигурање имовине, возила и запослених

 1. Позив за подношење понуда-16.05.2017.год
 2. Конкурсна документација-16.05.2017.год
 3. Измењена конкурсна документација-17.05.2017.год
 4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава-17.05.2017.год
 5. Питање и одговор везано за конкурсну документацију-19.05.2017.год.
 6. Измењена конкурсна документација бр.2-23.05.2017.год.
 7. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2-23.05.2017.год.
 8. Одлука о додели уговора-26.05.2017.год.
 9. Обавештење о закљученом уговору-партија 3-02.06.2017.год.
 10. Обавештење о закљученом уговору-партија 1-02.06.2017.год.
 11. Обавештење о закљученом уговору-партија 2-02.06.2017.год.

___________________________________________________________

Јавна набавка – Текуће поправке и одржавање-монтажа и демонтажа стакла

 1. Позив за подношење понуда-10.05.2017.год.
 2. Конкурсна документација-10.05.2017.год.
 3. Одлука о додели уговора-16.06.2017.год.
 4. Обавештење о закљученом уговору-05.07.2017.

___________________________________________________________

Јавна набавка-Дизел гориво (евро дизел)

 1. Позив за подношење понуда-09.05.2017.год.
 2. Конкурсна документација-09.05.2017.год.
 3. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-12.05.2017.
 4. Позив за подношење понуда-12.05.2017.
 5. Конкурсна документација-12.05.2017.
 6. Одлука о додели уговора-26.05.2017.

___________________________________________________________

Јавна набавка – Текуће поправке и одржавање –техничко одржавање и сервисирање лифтова

 1. Позив за подношење понуда – 08.05.2017.год.
 2. Конкурсна документација – 08.05.2017.год.
 3. Одлука о додели уговора – 16.06.2017.год.
 4. Обавештење о закљученом уговору-06.07.2017.год.

___________________________________________________________

Јавна набавка –Текуће поправке и одржавање клима уређаја

 1. Позив за подношење понуда – 04.05.2017.год.
 2. Конкурсна документација– 04.05.2017.год.
 3. Одлука о додели уговора– 13.06.2017.год.
 4. Обавештење о закљученом уговору-04.07.2017.год.

___________________________________________________________

Јавна набавка – Намирнице, мед и роштиљско месо (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)

 1. Обавештење о покретању поступка – 26.04.2017.год.
 2. Конкурсна документација – 26.04.2017.год.
 3. Одлука о додели уговора-11.05.2017.год.
 4. Одлука о обустави поступка-11.05.2017.год.
 5. Обавештење о закљученом уговору-партија 14-12.05.2017.год.
 6. Обавештење о обустави поступка-партија 13-мед-23.05.2017.год.

___________________________________________________________

Јавна набавка – Текуће поправке и одржавање – технички преглед

 1. Позив за подношење понуда – 12.04.2017.год.
 2. Конкурсна документација – 12.04.2017.год.
 3. Одлука о додели уговора-19.05.2017.
 4. Обавештење о закљученом уговору– 02.06.2017.год.

___________________________________________________________

Јавна набавка –  Текуће поправке и одржавање професионалних машина за прање посуђа и професионалних расхладних витрина, машина, плинских шпорета, фрижидера и замрзивача, машине за прање веша, машине за сушење веша 

 1. Позив за подношење понуда – 5.04.2017.год.
 2. Конкурсна документација – 5.04.2017.год.
 3. Измењена конкурсна документација – 24.04.2017.год.
 4. Одлука о додели уговора-12.05.2017.год.
 5. Обавештење о закљученом уговору-партија 1-23.05.2017.год.
 6. Обавештење о закљученом уговору-партија 2-23.05.2017.год.

___________________________________________________________

Јавна набавка –Горива (угаљ, дрва за огрев)

 1. Позив за подношење понуда – 28.03.2017.год.
 2. Конкурсна документација – 28.03.2017.год.
 3. Одлука о додели уговора – 18.04.2017.год.
 4. Обавештење о закљученом уговору – партија 1 – 28.04.2017.год.
 5. Обавештење о закљученом уговору – партија 2 – 28.04.2017.год.

___________________________________________________________

Јавна набавка – Канцеларијски материјал, тонери и школски прибор

 1. Позив за подношење понуда – 21.03.2017.год.
 2. Конкурсна документација – 21.03.2017.год
 3. Одлука о додели уговора – 10.04.2017.год.
 4. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – партија 1 – 19.04.2017.год.
 5. Одговор на захтев за заштиту права – 24.04.2017.год.
 6. Обавештење о закљученом уговору – партија 2 – 26.04.2017.год.
 7. Обавештење о закљученом уговору – партија 3 – 26.04.2017.год.
 8. Обавештење о закљученом уговору – партија 4 – 26.04.2017.год.

___________________________________________________________

Јавна набавка – Бензин

 1. Позив за подношење понуда – 10.03.2017.год.
 2. Конкурсна документација – 10.03.2017.год.
 3. Одлука о додели уговора – 22.03.2017.год.
 4. Обавештење о закљученом уговору – 30.03.2017.год.

___________________________________________________________

Јавна набавка – Текуће поправке и одржавање, аутомеханичарске, аутоелектричарске и аутолимарске поправке

___________________________________________________________

Јавна набавка – Намирнице

 1. Позив за подношење понуда – 22.02.2017.год.
 2. Конкурсна документација – 22.02.2017.год.
 3. Одлука о додели уговора – 27.03.2017.год.
 4. Одлука о обустави поступка – 27.03.2017.год.
 5. Обавештење о закљученом уговору – партија 7 – 5.04.2017.год.
 6. Обавештење о обустави поступка – партија 13 – 7.04.2017.год.
 7. Обавештење о обустави поступка – партија 14 – 7.04.2017.год.
 8. Обавештење о закљученом уговору – партија 1 – 12.04.2017.год.
 9. Обавештење о закљученом уговору – партија 2 – 12.04.2017.год.
 10. Обавештење о закљученом уговору – партија 3 – 12.04.2017.год.
 11. Обавештење о закљученом уговору – партија 4 – 12.04.2017.год.
 12. Обавештење о закљученом уговору – партија 5 – 12.04.2017.год.
 13. Обавештење о закљученом уговору – партија 6 – 12.04.2017.год.
 14. Обавештење о закљученом уговору – партија 8 – 12.04.2017.год.
 15. Обавештење о закљученом уговору – партија 9 – 12.04.2017.год.
 16. Обавештење о закљученом уговору – партија 10 – 12.04.2017.год.
 17. Обавештење о закљученом уговору – партија 11 – 12.04.2017.год.
 18. Обавештење о закљученом уговору – партија 12 – 12.04.2017.год.

________________________________________________________

Јавна набавка – Електрична енергија

 1. Позив за подношење понуда – 17.02.2017.год.
 2. Конкурсна документација – 17.02.2017.год.
 3. Одлука о додели уговора – 27.03.2017.год.
 4. Обавештење о закљученом уговору – 5.04.2017.год.

___________________________________________________________

Јавна набавка – Санитарни прегледи, узорковање намирница и анализе и дератизација

 1. Позив за подношење понуда – 17.02.2017.год.
 2. Конкурсна документација – 17.02.2017.год.
 3. Одлука о додели уговора – 03.03.2017.год.
 4. Обавештење о закљученом уговору – 10.03.2017.год.

_____________________________________________________

Јавна набавка – Папирна, ПВЦ галантерија и кесе за замрзиваче

 1. Позив за подношење понуда – 14.02.2017.год.
 2. Конкурсна документација – 14.02.2017.год.
 3. Одлука о додели уговора – 1.03.2017.год.
 4. Обавештење о закљученом уговору- Партија 1 – 16.03.2017.год.
 5. Обавештење о закљученом уговору- Партија 2 – 16.03.2017.год.
 6. Обавештење о закљученом уговору- Партија 3 – 16.03.2017.год.

___________________________________________________________

Јавна набавка – Биоразградива средства за одржавање хигијене и дезинфекцију на бази активног кисеоника, средства и прибор за одржавање хигијене и средства за машинско прање посуђа

 1. Позив за подношење понуда – 14.02.2017.год.
 2. Конкурсна документација – 14.02.2017.год.
 3. Одлука о додели уговора – 01.03.2017.год.
 4. Обавештење о закљученом уговору- Партија 1 -Биоразградива средства за одржавање хигијене и дезинфекцију на бази активног кисеоника – 07.03.2017.год.
 5. Обавештење о закљученом уговору- Партија 2 – Средства и прибор за одржавање хигијене – 13.03.2017.год.
 6. Обавештење о закљученом уговору- Партија 3 – Средства за машинско прање посуђа – 13.03.2017.год.

___________________________________________________________

Јавна набавка – Текуће поправке и одржавање – водовод и канализација

 1. Позив за подношење понуда – 02.02.2017.год.
 2. Конкурсна документација – 02.02.2017.год.
 3. Одлука о додели уговора – 13.03.2017.год.

___________________________________________________________

Јавна набавка – Tекуће поправке и одржавање – услуге и материјали за зграде (керамички, изолатерски радови)

 1. Позив за подношење понуда – 02.02.2017.год.
 2. Конкурсна документација – 02.02.2017.год.
 3. Одлука о додели уговора – 07.03.2017.год.

___________________________________________________________

Јавна набавка – Опрема и инвентар за вртић на Пори-Ужице – набавка и уградња опреме за кухињу

 1. Позив за подношење понуда – 27.01.2017.год
 2. Конкурсна документација – 27.01.2017.год
 3. Одговор на постављено питање – 6.02.2017.год
 4. Измењена конкурсна документација – 6.02.2017.год
 5. Одговор на захтеве – 14.02.2017.год.
 6. Измењена конкурсна документација – 14.02.2017.год.
 7. Одговор – 23.02.2017.год.
 8. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – 23.02.2017.год.
 9. Измењена конкурсна документација – 23.02.2017.год.
 10. Одговор – 25.02.2017.год.
 11. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – Пријава – 25.02.2017.год.
 12. Измењена конкурсна документација – 25.02.2017.год.
 13. Одлука о додели уговора – 14.03.2017.год.
 14. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права- партија 2 и партија 4 – 28.03.2017.год.
 15. Обавештење о закљученом уговору – партија 1 – 30.03.2017.год.
 16. Обавештење о закљученом уговору – партија 5 – 30.03.2017.год.
 17. Обавештење о закљученом уговору – партија 3 – 31.03.2017.год.
 18. Одлука о додели уговора – партије 2 и 4 – 12.04.2017.год.
 19. Обавештење о закљученом уговору – партија 2 – 3.05.2017.год.
 20. Обавештење о закљученом уговору – партија 4 – 3.05.2017.год.

___________________________________________________________

Јавна набавка – Набавка опреме за домаћинство

 1. Позив за подношење понуда – 13.12.2016.год
 2. Конкурсна документација – 13.12.2016.год
 3. Одлука о додели уговора – 22.12.2016.год
 4. Одлука о обустави поступка – 22.12.2016.год
 5. Обавештење о закљученом уговору- партија 2 – 26.12.2016.год
 6. Обавештење о закљученом уговору- партија 3 – 26.12.2016.год
 7. Обавештење о обустави поступка- партија 4 -28.12.2016.год
 8. Обавештење о закљученом уговору- парија 1 – 29.12.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Опрема и инвентар за вртић на Пори-Ужице – набавка и испорука прибора и посуђа од пластике (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)

 1. Обавештење о покретању преговарачког поступка – 08.12.2016.год
 2. Конкурсна документација – 08.12.2016.год
 3. Одлука о додели уговора – 23.12.2016.год
 4. Обавештење о закљученом уговору – 11.01.2017.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Текуће поправке и одржавање – централно грејање

 1. Позив за подношење понуда – 29.11.2016.год
 2. Конкурсна документација – 29.11.2016.год
 3. Одлука о додели уговора – 9.12.2016.год
 4. Обавештење о закљученом уговору – 20.12.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Набавка рачунарске опреме

 1. Конкурсна документација – 10.11.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 10.11.2016.год
 3. Измењена конкурсна документација – 17.11.2016.год
 4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – 17.11.2016.год
 5. Одлука о додели уговора – 25.11.2016.год
 6. Обавештење о закљученом уговору – 6.12.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Текуће поправке и одржавање- поправка аудио-визуелних средстава

 1. Позив за подношење понуда– 10.11.2016.год
 2. Конкурсна документација – 10.11.2016.год
 3. Измењена конкурсна документација – 10.11.2016. год
 4. Одлука о додели уговора – 24.11.2016.год
 5. Обавештење о закљученом уговору – 30.11.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Опрема и инвентар за вртић на Пори-Ужице

 1. Конкурсна документација – 26.09.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 26.09.2016.год
 3. Одговор на постављено питање 1 – 10.10.2016.год
 4. Измењена конкурсна документација 1 – 10.10.2016.год
 5. Одговор на постављено питање 2 – 12.10.2016.год
 6. Измењена конкурсна документација 2 – 12.10.2016.год
 7. Одговор на постављено питање 3 – 13.10.2016.год
 8. Измењена конкурсна документација 3 – 13.10.2016.год
 9. Одговор на постављено питање 4 – 14.10.2016.год
 10. Измењена конкурсна документација 4 – 14.10.2016.год
 11. Oдговор на захтев за додатним инфирмацијама или појашњењима конкурсне документације, опрема и инвентар за вртић на Пори-Ужице – 17.10.2016.год
 12. Измењена конкурсна документација 5 – 18.10.2016.год
 13. Одговор на постављено питање 6 – 21.10.2016.год
 14. Измењена конкурсна документација 6 – 21.10.2016.год
 15. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  – 21.10.2016.год
 16. Oдговор на захтев за додатним инфирмацијама или појашњењима конкурсне документације – 24.10.2016.год
 17. Одлука о додели уговора – 8.11.2016.год
 18. Одлука о обустави поступка – 8.11.2016.год
 19. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – партија 1 – 18.11.2016.год
 20. Обавештење о обустави поступка јавне набавке- партија 4 – 21.11.2016.год
 21. Обавештење о закљученом уговору- партија 3 – 21.11.2016.год
 22. Обавештење о закљученом уговору- партија 6 – 21.11.2016.год
 23. Обавештење о закљученом уговору- партија 5 – 21.11.2016.год
 24. Обавештење о закљученом уговору- партија 8 – 21.11.2016.год
 25. Обавештење о закљученом уговору- партија 9 – 21.11.2016.год
 26. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права- патија 1 – 22.11.216.год
 27. Обавештење о закљученом уговору- партија 2 – 23.11.2016.год
 28. Обавештење о закљученом уговору- партија 11 – 28.11.2016.год
 29. Обавештење о закљученом уговору – партија 7 – 29.11.2016.год
 30. Обавештење о закљученом уговору – партија 10 – 29.11.2016.год
 31. Одлука о обустави поступка – 16.12.2016.год
 32. Обавештење о обустави поступка- партија 1 – 26.12.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Осигурање деце, бр.1.2.26/2016

 1. Конкурсна документација – 09.09.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 09.09.2016.год
 3. Измењена конкурсна документација – 13.09.2016.год
 4. Измењен позив за подношење понуда – 13.09.2016.год
 5. Одлука о додели уговора – 23.09.2016.год
 6. Обавештење о закљученом уговору – 11.10.2016.год
 7. Одлука о измени уговора 1 – 18.11.2016.год
 8. Одлука о измени уговора 2 -18.11.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Играчке, бр.1.1.16/2016

 1. Конкурсна документација – 01.09.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 01.09.2016.год
 3. Одговор на постављено питање – 09.09.2016.год
 4. Одлука о додели уговора – 20.09.2016.год
 5. Обавештење о закљученом уговору – 30.09.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Справе за дворишта, бр.1.1.14/2016

 1. Позив за подношење понуда – 29.07.2016.год
 2. Конкурсна документација – 29.07.2016.год
 3. Одлука о додели уговора – 12.08.2016.год
 4. Обавештење о закљученом уговору – 22.08.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Текуће поправке и одржавање – хобловање паркета

 1. Конкурсна документација – 12.07.2016.год
 2. Позив за достављање понуда – 12.07.2016.год
 3. Одлука о додели уговора – 22.07.2016.год
 4. Обавештење о закљученом уговору – 28.07.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Услуге комуникација – Услуге мобилне телефоније бр.1.2.1/2016

 1. Конкурсна документација – 08.07.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 08.07.2016.год
 3. Oдговор на постављено питање – 13.07.2016.год
 4. Одлука o додели уговора – 21.07.2016.год
 5. Обавештење о закљученом уговору – 02.08.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Набавка сунцобрана бр.1.1.15/2016

 1. Конкурсна документација – 05.07.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 05.07.2016.год
 3. Одлука о додели уговора – 13.07.2016.год
 4. Обавештење о закљученом уговору – 15.07.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Клима уређаји бр.1.1.13/2016

 1. Конкурсна документација – 24.06.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 24.06.2016.год
 3. Одлука о додели уговора – 07.07.2016.год
 4. Обавештење о закљученом уговору – 15.07.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Текуће поправке и одржавање – поправка тримера и косачица

 1. Конкурсна документација – 17.06.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 17.06.2016.год
 3. Одлука о додели уговора – 28.06.2016.год
 4. Обавештење о закљученом уговору – 06.07.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Текуће поправке и одржавање – текуће поправке и одржавање рачунара, штампача, фотокопира, скенера и сл.

 1. Конкурсна документација – 10.06.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 10.06.2016.год
 3. Одлука о додели уговора – 28.06.2016.год
 4. Обавештење о закљученом уговору – 06.07.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Текуће поправке и одржавање – техничко одржавање и сервисирање лифтова

 1. Позив за подношење понуда – 20.05.2016.год
 2. Конкурсна документација – 20.05.2016.год
 3. Одлука о додели уговора – 31.05.2016.год
 4. Обавештење о закљученом уговору – 10.06.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Евро дизел бр.1.1.12/2016

 1. Конкурсна документација – 17.05.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 17.05.2016.год
 3. Одлука о додели уговора – 26.05.2016.год
 4. Обавештење о закљученом уговору – 03.06.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Осигурање имовине, возила и лица  бр. 1.2.25/2016

 1. Конкурсна документација – 13.05.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 13.05.2016.год
 3. Одговор на постављено питање – 18.05.2016.год
 4. Позив за подношење понуда – измењен – 18.05.2016.год
 5. Конкурсна документација – измењена – 18.05.2016.год
 6. Одлука о додели уговора – 30.05.2016.год
 7. Обавештење о закљученом уговору – Партија бр.2 – 06.06.2016.год
 8. Обавештење о закљученом уговору – Партија бр.1 – 09.06.2016.год
 9. Обавештење о закљученом уговору – Партија бр.3 – 10.06.2016.год

___________________________________________________________

 

Јавна набавка – Текуће поправке и одржавање – монтажа и демонтажа стакла бр. 1.2.11/2016

 1. Конкурсна документација – 16.05.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 16.05.2016.год
 3. Одлука о додели уговора – 31.05.2016.год
 4. Обавештење о закљученом уговору – 03.06.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Реконструкција дворишта бр.1.3.1/2016

 1. Конкурсна документација – 13.05.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 13.05.2016.год
 3. Одлука о додели уговора – 26.05.2016.год
 4. Обавештење о закљученом уговору – 03.06.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Замена столарије бр.1.1.9/2016

 1. Конкурсна документација – 10.05.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 10.05.2016.год
 3. Измењена конкурсна документација бр.1 – 13.05.2016.год
 4. Oдговор на постављено питање бр.1 – 13.05.2016.год
 5. Измењена конкурсна документација бр.2 – 17.05.2016.год
 6. Одговор на постављено питање бр. 2 – 17.05.2016.год
 7. Одговор на постављено питање бр. 3 – 23.05.2016.год
 8. Измењена конкурсна документација бр.3 – 23.05.2016.год
 9. Измењена конкурсна документација бр.4 – 30.05.2016.год
 10. Одговор на постављено питање бр.5 – 02.06.2016.год
 11. Измењена конкурсна документација бр.5 – 03.06.2016.год
 12. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – 03.06.2016.год
 13. Одлука о додели уговора – 14.06.2016.год
 14. Обавештење о закљученом уговору – 28.06.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Горива – Дрва за огрев (обновљен поступак)

 1. Позив за подношење понуда – 04.05.2016. год
 2. Конкурсна документација – 04.05.2016.год
 3. Одлука о додели уговора – 25.05.2016.год
 4. Oбавештење о закљученом уговору – 03.06.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Текуће поправке и одржавање-одржавање и сервисирање професионалних расхладних витрина, машина, плинских шпорета, фрижидера и замрзивача, машине за прање веша и клима уређаја – 1.2.23/2016

 1. Конкурсна документација – 28.04.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 28.04.2016.год
 3. Одлука о додели уговора – 09.05.2016.год
 4. Обавештење о закљученом уговору – 18.05.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Текуће поправке и одржавање-одржавање и сервисирање професионалних машина за прање посуђа – 1.2.22/2016

 1. Конкурсна документација – 28.04.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 28.04.2016.год
 3. Одлука о додели уговора – 09.05.2016.год
 4. Обавештење о закљученом уговору – 13.05.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – JNMV br.1.1.8/2016- замена кровне конструкције

 1. Конкурсна документација – 27.04.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 27.04.2016.год
 3. Oдговор на постављено питање – 04.05.2016.год
 4. Одлука о додели уговора – 13.05.2016.год
 5. Обавештење о закљученом уговору – 20.05.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Текуће поправке и одржавање – Технички преглед

 1. Конкурсна документација – 22.04.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 22.04.2016.год
 3. Конкурсна документација – 25.04.2016.год
 4. Позив за подношење понуда – 25.04.2016.год
 5. Одлука о додели уговора – 05.05.2016.год
 6. Обавештење о закљученом уговору – 06.05.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Текуће поправке и одржавање – Аутолимарске поправке аутомобила

 1. Конкурсна документација – 03.04.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 03.04.2016.год
 3. Одлука о додели уговора – 13.04.2016.год
 4. Обавештење о закљученом уговору – 20.04.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Горива

 1. Конкурсна документација – 24.03.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 24.03.2016.год
 3. Одлука о обустави поступка – Партија 2 – 05.04.2016.год
 4. Одлука о додели уговора – 05.04.2016.год
 5. Обавештење о обустави поступка – Партија 2 – Дрва – 11.04.2016.год
 6. Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 – 18.04.2016.год
 7. Обавештење о закљученом уговору – Партија 3 – 18.04.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Текуће поправке и одржавање – Аутоелектричарске поправке аутомобила

 1. Конкурсна документација – 31.03.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 31.03.2016.год
 3. Одлука о додели уговора – 11.04.2016.год
 4. Обавештење о закљученом уговору – 20.04.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Текуће поправке и одржавање – Аутомеханичарске поправке аутомобила

 1. Конкурсна документација – 30.03.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 30.03.2016.год
 3. Одлука о додели уговора – 11.04.2016.год
 4. Обавештење о закљученом уговору – 20-04.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Канцеларијски материјал, тонери и школски прибор

 1. Позив за подношење понуда – 16.03.2016.год
 2. Конкурсна документација – 16.03.2016.год
 3. Измена и допуна конкурсне документације – 23.03.2016.год
 4. Одлука о додели уговора – Канцеларијски материјал – 05.04.2016.год
 5. Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 – 14.04.2016.год
 6. Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 – 14.04.2016.год
 7. Обавештење о закљученом уговору – Партија 3 – 14.04.2016.год
 8. Обавештење о закљученом уговору – Партија 4 – 18.04.2016.год
 9. Обавештење о закљученом уговору – Партија 5 – 18.04.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Бензин БМБ 95

 1. Конкурсна документација – 09.03.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 09.03.2016.год
 3. Одлука о додели уговора – 22.03.2016.год
 4. Обавештење о закљученом уговору – 30.03.2016.год
 5. Одлука о измени уговора – 16.05.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка -Текуће поправке и одржавање – услуге и материјали за зграде (керамичарски, изолатерски радови)

 1. Конкурсна документација – 03.03.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 03.03.2016.год
 3. Одлука о додели уговора – 11.03.2016.год
 4. Обавештење о закљученом уговору – 17.03.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Куповина доставног возила са расхладним уређајем

 1. Конкурсна докуметација – 02.03.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 02.03.2016.год
 3. Одлука о додели уговора – 16.03.2016.год
 4. Обавештење о закљученом уговору – 29.03.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Текуће поправке, водовод и канализација

 1. Конкурсна документација – 01.03.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 01.03.2016.год
 3. Одлука о додели уговора – 10.03.2016.год
 4. Обавештење о закљученом уговору – 17.03.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Електрична енергија

 1. Позив за подношење понуда – 24.02.2016.год
 2. Конкурсна документација – 24.02.2016.год
 3. Одлука о додели уговора – 25.03.2016.год
 4. Обавештење о закљученом уговору – 01.04.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Санитарни прегледи и узорковање намирница

 1. Позив за подношење понуда – 19.02.2016.год
 2. Конкурсна документација – 19.02.2016.год
 3. Одлука о додели уговора – 29.02.2016.год
 4. Обавештење о закљученом уговору – 09.03.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Папирна, ПВЦ галантерија и кесе за замрзивач

 1. Конкурсна документација – 11.02.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 11.02.2016.год
 3. Одлука о додели уговора – 25.02.2016.год
 4. Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 – 14.03.2016.год
 5. Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 – 14.03.2016.год
 6. Обавештење о закљученом уговору – Партија 3 – 14.03.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Биоразградива средства за одржавање хигијене и дезинфекцију на бази активног кисеоника, средства и прибор за одржавање хигијене и средства за машинско прање посуђа

 1. Конкурсна документација – 04.02.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 04.02.2016.год
 3. Питање и одговор – 09.02.2016.год
 4. Одлука о додели уговора – 19.02.2016.год
 5. Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 – 25.02.2016.год
 6. Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 – 04.03.2016.год
 7. Обавештење о закљученом уговору – Партија 3 – 04.03.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Намирнице и прехрамбени производи

 1. Конкурсна документација – 29.01.2016.год
 2. Позив за подношење понуда – 29.01.2016.год
 3. Измена конкурсне документације – 03.02.2016.год
 4. Одлука о додели уговора – 09.03.2016.год
 5. Обавештење о закљученом уговору – Партија 12 – 05.04.2016.год
 6. Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 – 06.04.2016.год
 7. Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 – 06.04.2016.год
 8. Обавештење о закљученом уговору – Партија 4 – 06.04.2016.год
 9. Обавештење о закљученом уговору – Партија 5 – 06.04.2016.год
 10. Обавештење о закљученом уговору – Партија 7 – 06.04.2016.год
 11. Обавештење о закљученом уговору – Партија 8 – 06.04.2016.год
 12. Обавештење о закљученом уговору – Партија 9 – 06.04.2016.год
 13. Обавештење о закљученом уговору – Партија 10 – 06.04.2016.год
 14. Обавештење о закљученом уговору – Партија 13 – 06.04.2016.год
 15. Обавештење о закљученом уговору – Партија 14 – 06.04.2016.год
 16. Обавештење о закљученом уговору – Партија 3 – 08.04.2016.год
 17. Обавештење о закљученом уговору – Партија 6 – 08.04.2016.год
 18. Обавештење о закљученом уговору – Партија 11 – 08.04.2016.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Опрема за домаћинство

 1. Конкурсна документација – 11.12.2015.год
 2. Позив за подношење понуда – 11.12.2015.год
 3. Измена конкурсне документације – 14.12.2015.год
 4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – 14.12.2015.год
 5. Измена конкурсне документације 2 – 14.12.2015.год
 6. Одлука о додели уговора – 22.12.2015.год
 7. Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 – 25.12.2015.год
 8. Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 – 30.12.2015.год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Компјутерски софтвер

 1. Позив за подношење понуда – 18.09.2015. год
 2. Конкурсна документација – 18.09.2015. год
 3. Одлука о додели уговора – 29.09.2015. год
 4. Обавештење О Закљученом Уговору – 07.10.2015. год

___________________________________________________________

Јавна набавка – Осигурање деце

 1. Конкурсна документација – Осигурање деце – 08.09.2015. год
 2. Позив за подношење понуда – Осигурање деце – 08.09.2015. год
 3. Измењена конкурсна документација – 09.09.2015. год
 4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – 09.09.2015. год
 5. Одлука о додели Уговора – Осигурање деце – 18.09.2015. г0д
 6. Обавештење О Закљученом Уговору – 06.10.2015. год
 7. Одлука о измени Уговора – 30.10.2015.год
 8. Одлука О Измени Уговора – 19.01.2016.год

____________________________________________________________

Јавна набавка – Убодни термометар

 1. Обавештење О Покретању Поступка – 25.08.2015.год
 2. Конкурсна документација – Преговарачки поступак без објављивања позива – 25.08.2015. год
 3. Одлука о додели уговора – 14.09.2015. год
 4. Обавештење о закљученом уговору – 29.09.2015. год

____________________________________________________________

Јавна набавка – Замена столарије

 1. Позив за подношење понуда – 20.08.2015.год
 2. Конкурсна документација – 20.08.2015.год
 3. Измењенa конкурсна документација – 25.08.2015. год
 4. Обавештење О Проджењу Рока За Подношење Понуда – 25.08.2015. год
 5. Одговор – 25.08.2015. год
 6. Одлука о додели уговора – 09.09.2015. год
 7. Обавештење о закљученом уговору – 23.09.2015. год

____________________________________________________________

Јавна набавка – Административна опрема

 1. Обавештење О Закљученом Уговору-Партија 2 – 13.08.2015.год
 2. Обавештење О Закљученом Уговору-Партија 3 – 13.08.2015.год
 3. Обавештење О Закљученом Уговору – Партија 5 – 19.08.2015.год
 4. Обавештење О Закљученом Уговору – Партија 4 – 21.08.2015.год
 5. Обавештење О Закљученом Уговору – партија 1 – 24.08.2015.год