ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Правилник о набавкама– 04.05.2016.год.

 

САНИТАРНИ ПРЕГЛЕДИ, УЗОРКОВАЊЕ НАМИРНИЦА И АНАЛИЗЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈА:

1.Конкурсна документација- 13.02.2018.

 2.Позив за подношење понуда- 13.02.2018.

3.Одлука о додели уговора-02.03.2018.

4.Обавештење о закљученом уговору-12.03.2018.

 

НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ:

1.Позив за подношење понуда-14.02.2018.

 2.Конкурсна документација-14.02.2018.

3.Одговор на постављено питање-05.03.2018.

4.Измењена конкурсна документација -05.02.2018.

5.Одлука о додели уговора-23.03.2018.

6.Одлука о обустави поступка-23.03.2018.

7.Обавештење о закљученом уговору-партија 7-04.04.2018.

8.Обавештење о обустави поступка јавне набавке-партија 6-11.04.2018.

9.Обавештење о обустави поступка јавне набавке-партија 13-11.04.2018.

10.Обавештење о закљученом уговору-партија 1-13.04.2018.

11.Обавештење о закљученом уговору-партија 2-13.04.2018.

12.Обавештење о закљученом уговору-партија 3-13.04.2018.

13.Обавештење о закљученом уговору-партија 4-13.04.2018.

14.Обавештење о закљученом уговору-партија 5-13.04.2018.

15.Обавештење о закљученом уговору-партија 8-13.04.2018.

16.Обавештење о закљученом уговору-партија 9-13.04.2018.

17.Обавештење о закљученом уговору-партија 10-13.04.2018.

18.Обавештење о закљученом уговору-партија 11-13.04.2018.

19.Обавештење о закљученом уговору-партија 12-13.04.2018.

 

Електрична енергија:
1.Позив за подношење понуда -14.02.2018.
2.Кокнкурсна документација – 14.02.2018.

3.Одлука о додели уговора-23.03.2018.

4.Обавештење о закљученом уговору-21.05.2018.

 

 

ПАПИРНА, ПВЦ ГАЛАНТЕРИЈА И КЕСЕ ЗА ЗАМРЗИВАЧЕ

1.Позив за подношење понуде-20.02.2018.

2.Конкурсна документација-20.02.2018.

3.Одговор на захтев за додатним информацијама-26.02.2018.

4.Одлука о додели уговора-08.03.2018.

5.Обавештење о закљученом уговору-партија 2-15.03.2018.

6.Обавештење о закљученом уговору-партија 3-15.03.2018.

7.Обавештење о закљученом уговору-партија 1-16.03.2018.

 

  Биоразградива средства за одржавање хигијене и дезинфекцију на бази активног кисеоника, средства и прибор за одржавање хигијене и средства за машинско прање посуђа.

1.Позив за подношење понуда-23.02.2018

2.Конкурсна документација-23.02.2018.

3.Одлука о додели уговора-08.03.2018.

4.Обавештење о закљученом уговору-партија 1-19.03.2018.

5.Обавештење о закљученом уговору-партија 2-19.03.2018.

6.Оабвештење о закљученом уговору-19.03.2018.

 

Текуће поправке и одржавање-водовод и канализација-05.03.2018.

1.Позив за подношење понуда-05.03.2018.

2.конкурсна документација-05.03.2018.

3.Одлука о додели уговора 23.03.2018.

4.Обавештење о закљученом уговору-05.04.2018.

 

Текуће поправке и одржавање-поправка аудио-визуелних средстава

1.Позив за подношење понуда-08.03.2018.

2.Конкурсна документација-08.03.2018.

3.Одлука о додели уговора-20.03.2018.

4.Обавештење о закљученом уговору-20.03.2018.

 

Tекуће поправке и одржавање-услуге и материјали за зграде ( керамички, изолатерски радови)

1.Позив за подношење понуда-09.03.2018.

2.конкурсна документација-09.03.2018.

3.Одлука о додели уговора-23.03.2018.

5.Обавештење о закљученом уговору-05.04.2018.

 

Бензин БМБ 95

1.Позив за подношење понуда-15.03.2018.

2.Конкурсна документација-15.03.2018.

3.Одлука о додели уговора-02.04.2018.

5.Обавештење о закљученом уговору-05.04.2018.

 

Горива- угаљ и дрва

1.Позив за подношење понуда-11.04.2018.

2.Конкурсна документација-11.04.2018.

3.Одлука о додели уговора-20.04.2018.

4.Обавештење о закљученом уговору-30.04.2018.

5.Одлука о обустави поступка за партију 2-20.04.2018.

5.Обавештење о обудтави поступка за партијуу 2-27.04.2018.

 

 

Намирнице и прехрамбени производи-јаја и мед

1.Позив за подношење понуда-23.04.2018.

2.Конкурсна документација-23.04.2018.

3.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-17.05.2018.

4.Измењена конкурсна документација-17.05.2018.

5.Одлука о додели уговора-25.05.2018.

6.Обавештење о закљученом уговору-партија 1-јаја-29.05.2018.

7.Обавештење о закљученом уговору-партија 2-мед-29.05.2018.

 

Радови на замени постојеће ограде и постављању нове у ИО Искра

1.Позив за подношење понуда-15.05.2018.

2.Конкурсна документација-15.05.2018.

3.Одлука о додели уговора-31.05.2018.

4.Обавештење о закљученом уговору-07.06.2018.

 

Oсигурање имовине, возила и запослених

1.Позив за подношење понуда-16.05.2018.

2.Конкурсна документација-16.05.2018.

3.Одлука о додели уговора-31.05.2018.

4.Обавештење о закљученом уговору-партија 1-05.06.2018.

5.Обавештење о закљученом уговору-партија 2-05.06.2018.

6.Обавештење о закљученом уговору-партија 3-05.06.2018.

 

Извођење радова на адаптацији стана ИО Зека

1.Позив за подношење понуда-23.05.2018.год.

2.Конкурсна документација-23.05.2018.год.

3.Одлука о додели уговора-01.06.2018.

4.Обавестење о закљученом уговору-14.06.2018.

 

Постављање тартан подлоге у ИО Зека

1.Позив за подношење понуда-20.06.2018.

2.Конкурсна документација-20.06.2018.

3.Одговор на постављено питање-25.06.2018.

4.Измењен позив за подношење понуде-25.06.2018.

5.Измењена конкурсна документација-25.06.2018.

6.Одлука о додели уговора-02.07.2018.

7.Обавештење о закљученом уговору-10.07.2018.

 

Набавка машина две минусне расхладне коморе  и измештање агрегата постојећих комора

1.Позив за подношење понуда-20.06.2018.

2.Конкурсна документација-20.06.2018.

3.Одговор на постављено питање-25.06.2018.

4.Измењен позив за подношење понуда-25.06.2018.

5.Измењена конкурсна документација-25.06.2018.

6.Одлука о додели уговора-04.07.2018.

7.Обавештење о закљученом уговору-23.07.2018.

 

Текуће поправке и одржавање-поправка тримера и косачица

1.Позив за подношење понуда-23.07.2018.

2.Конкурсна документација-23.07.2018.

3.Одлука о додели уговора-01.08.2018.

4.Обавештење о закљученом уговору-02.08.2018.

 

Текуће поправке и одржавање-поправке намештаја

1.Позив за подношење понуда-15.08.2018.

2.Конкурсна документација-15.08.2018.

3.Одлука о додели уговора-24.08.2018.

4.Обавештење о закљученом уговору-24.08.2018.

 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА

1.Позив за подношење понуда-25.04.2018.

2.Конкурсна документација-25.04.2018.

3.Одлука о додели уговора -14.05.2018.

4.Обавештење о закљученом уговору-28.05.2018.

 

Тонери,кертриџи,месарски и пекарски папир,уверење о похађању прешколског програма и здравстевени картон

1.Позив за подношење понуда-26.04.2018.

2.конкурсна документација 26.04.2018.

3.Одлука оо додели уговора 09.05.2018.

5.Обавештење о закљученом уговору-партија 1. 28.05.2018.

6.Обавештење о закљученом уговору за парттију 2. 28.05.2018.

7.Обавештење о закљученом уговору за партију 3. 28.05.2018.

 

Текуће поправке и одржавање професионалних машина за прање посуђа и професионалних расхладних витрина, машина, плинских шпорета, фрижидера и замрзивача, машине за прање веша и машине за сушење веша

1.Позив за подношење понуда 08.05.2018.

2.конкурсна документација 08.05.2018.

3.Одлука о додели уговора 29.05.2018.

4.Обавештење о закљученом уговору 07.06.2018.

5.Обавештење о закљученом уговору партија 2. 07.06.2018.

 

Дизел гориво ( евро дизел)

1.Позив за подношење понуда 15.05.2018.

2.Конкурсна документација 15.05.2018.

3.Одлука о додели уговора 01.06.2018.

4.Обавештење о закљученом уговору 07.06.2018.

 

Текуће поправке и одржавање- аутомеханичарске и аутоелектричарске поправке аутомобила

1.Позив за подношење понуда 25.05.2018.

2.конкурсна документација 25.05.2018.

3.Одлука о додели уговора 21.06.2018.

4.Обавештење о закљученом уговору за партију 1. 18.07.2018.

5.Обавештење о закљученом уговору за партију 2. 18.07.2018.

 

Канцеларијски материјал,васпитни канцеларијски материјал и школски прибор

1.Позив за подношење понуда -07.06.2018.

2.Конкурсна документација 07.06.2018.

3.Одлука о додели уговора 06.07.2018.

4.Обавештење о закљученом уговору 27.07.2018.

 

Горива- дрва за огрев

1.Позив за подношење понуда 08.06.2018.

2.Конкурсна документација 08.06.2018. 

3.Одлука о додели уговора 29.06.2018.

4.Обавештење о закљученом уговору -17.07.2018.

 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА

1.Позива за подношење понуда 08.06.2018.

2.Конкурсна документација 08.06.2018.

3.Одлука о додели уговора 29.06.2018.

4.Обавештење о закљученом уговору – 17.07.2018.

 

Текуће поправке и одржавање-техничко одржавање и сервисирање лифтова

1.Позив за подношење понуда 09.07.2018.

2.Конкурсна документација 09.07.2018.

3.Одлука о додели уговора-29.08.2018.

4.Обавештење о закљученом уговору-29.08.2018.

 

Текуће поправке и одржавање – текуће поправке и одржавање рачунара, штампача, фотокопира, скенера и сл.

1.Позив за подношење понуда-30.07.2018.

2.Конкурсна документација-30.07.2018.

3.Одлука о додели уговора 10.08.2018.

 

Горива-лож уље

1.Позив за подношење понуда-14.09.2018.

2.Конкурсна документација-14.09.2018.

3.Одлука о додели уговора-27.09.2018.

4.Обавештење о закљученом уговору-05.10.2018.

 

Oсигурање деце

1.Позив за подношење понуда 14.09.2018.

2.Конкурсна документација-14.09.2018.

3.Одлука о додели уговора-25.09.2018.

4.Обавештење о закљученом уговору 05.10.2018.

 

Текуће поправке и одржавање-радови на крову

1.Позив за подношење понуде-03.10.2018.

2.Конкурсна документација-03.10.2018.

3.Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације-08.10.2018.

4.Измењена конкурсна документација-08.10.2018.

5.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-08.10.2018.

6,Измењена конкурсна документација-11.10.2018.

7.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-11.10.2018.

8.Одлука о додели уговора-16.10.2018.

9.Обавештење о закљученом уговору-23.10.2018.

 

Опрема и инвентар за вртић на Белој Земљи

1.Позив за подношење понуда-26.10.2018.

2.Конкурсна документација-26.10.2018.

3.Одговор на захтев за додатним објашњењима -13.11.2018.

4.Измењена конкурсна докумантација -13.11.2018.

5.Одговор на захтев за додатним објашњењима-22.11.2018.

6.Одлука о додели уговора-28.11.2018.

7.Одлука о обустави поступка-28.11.2018.

8.Обавештење о закљученом уговору-партија 1-03.12.2018.

9.Обавештење о закљученом уговору-партија 2-03.12.2018.

10.Обавештење о закљученом уговору-партија 3-03.12.2018.

11.Обавештење о закљученом уговору-партија 5-10.12.2018.

12.Обавештење о обустави поступка-партија 4-10.12.2018.

 

 

Teкуће поправке и одржавање-технички преглед возила

  1. Конкурсна документација-20.11.2018.
  2. Позив за подношење понуда-20.11.2018.
  3. Одлука о додели уговора -29.11.2018.
  4. Обавештење о закљученом уговору-07.12.2018.

 

Текуће поправке и одржавање-централно грејање

1.Позив за подношење понуда-07.12.2018.

2.Конкурсна документација-07.12.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click