ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Правилник о набавкама– 04.05.2016.год.

 

-САНИТАРНИ ПРЕГЛЕДИ, УЗОРКОВАЊЕ НАМИРНИЦА И АНАЛИЗЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈА:

1.Конкурсна документација- 13.02.2018.

 2.Позив за подношење понуда- 13.02.2018.

3.Одлука о додели уговора-02.03.2018.

4.Обавештење о закљученом уговору-12.03.2018.

 

-НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ:

1.Позив за подношење понуда-14.02.2018.

 2.Конкурсна документација-14.02.2018.

3.Одговор на постављено питање-05.03.2018.

4.Измењена конкурсна документација -05.02.2018.

5.Одлука о додели уговора-23.03.2018.

6.Одлука о обустави поступка-23.03.2018.

7.Обавештење о закљученом уговору-партија 7-04.04.2018.

8.Обавештење о обустави поступка јавне набавке-партија 6-11.04.2018.

9.Обавештење о обустави поступка јавне набавке-партија 13-11.04.2018.

10.Обавештење о закљученом уговору-партија 1-13.04.2018.

11.Обавештење о закљученом уговору-партија 2-13.04.2018.

12.Обавештење о закљученом уговору-партија 3-13.04.2018.

13.Обавештење о закљученом уговору-партија 4-13.04.2018.

14.Обавештење о закљученом уговору-партија 5-13.04.2018.

15.Обавештење о закљученом уговору-партија 8-13.04.2018.

16.Обавештење о закљученом уговору-партија 9-13.04.2018.

17.Обавештење о закљученом уговору-партија 10-13.04.2018.

18.Обавештење о закљученом уговору-партија 11-13.04.2018.

19.Обавештење о закљученом уговору-партија 12-13.04.2018.

 

–  Електрична енергија:
1.Позив за подношење понуда -14.02.2018.
2.Кокнкурсна документација – 14.02.2018.

3.Одлука о додели уговора-23.03.2018.

 

 

-ПАПИРНА, ПВЦ ГАЛАНТЕРИЈА И КЕСЕ ЗА ЗАМРЗИВАЧЕ

1.Позив за подношење понуде-20.02.2018.

2.Конкурсна документација-20.02.2018.

3.Одговор на захтев за додатним информацијама-26.02.2018.

4.Одлука о додели уговора-08.03.2018.

5.Обавештење о закљученом уговору-партија 2-15.03.2018.

6.Обавештење о закљученом уговору-партија 3-15.03.2018.

7.Обавештење о закљученом уговору-партија 1-16.03.2018.

 

 – Биоразградива средства за одржавање хигијене и дезинфекцију на бази активног кисеоника, средства и прибор за одржавање хигијене и средства за машинско прање посуђа.

1.Позив за подношење понуда-23.02.2018

2.Конкурсна документација-23.02.2018.

3.Одлука о додели уговора-08.03.2018.

4.Обавештење о закљученом уговору-партија 1-19.03.2018.

5.Обавештење о закљученом уговору-партија 2-19.03.2018.

6.Оабвештење о закљученом уговору-19.03.2018.

 

-Текуће поправке и одржавање-водовод и канализација-05.03.2018.

1.Позив за подношење понуда-05.03.2018.

2.конкурсна документација-05.03.2018.

3.Одлука о додели уговора 23.03.2018.

4.Обавештење о закљученом уговору-05.04.2018.

-Текуће поправке и одржавање-поправка аудио-визуелних средстава

1.Позив за подношење понуда-08.03.2018.

2.Конкурсна документација-08.03.2018.

3.Одлука о додели уговора-20.03.2018.

4.Обавештење о закљученом уговору-20.03.2018.

 

– Tекуће поправке и одржавање-услуге и материјали за зграде ( керамички, изолатерски радови)

1.Позив за подношење понуда-09.03.2018.

2.конкурсна документација-09.03.2018.

3.Одлука о додели уговора-23.03.2018.

5.Обавештење о закљученом уговору-05.04.2018.

 

-Бензин БМБ 95

1.Позив за подношење понуда-15.03.2018.

2.Конкурсна документација-15.03.2018.

3.Одлука о додели уговора-02.04.2018.

5.Обавештење о закљученом уговору-05.04.2018.

-Горива- угаљ и дрва

1.Позив за подношење понуда-11.04.2018.

2.Конкурсна документација-11.04.2018.

Click