Након периода адаптације, Дечје недеље и свих важних датума, васпитачи вртића Бамби су одлучили да тимски рад усмере на унапређење физичке средине. Поред појединачних уређења радних соба акценат су ставили на уређење холова. Отворена је једна потпуно нова просторија „ликовни атеље“, као и „кухиња са трпезаријом“ на заједничком холу. Простор испред јаслених соба, такође, је преуређен у сврхе ликовних активности.

 

 

Click