Представљен први дигитални водич за безбедност деце на интернету

Већина деце се са дигиталним уређајима сусреће  у узрасту од четврте године.

Деца млађег основношколског узраста почиње да користе компјутере и телефон са приближно пет година, млађи од пет година већ у трећој години живота, док две трећине родитеља нема довољно знања и вештина да их заштите од могућности злоупотребе, показало је истраживање настало у оквиру пројекта „Безбедан интернет за целу породицу“ који су покренули UNICEF i Telenor,  а спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја  и  Ужички ценатр за права детета.

На основу истраживања сачињен је први дигитални водич за безбедност деце на интернету у Србији под називом „Деца и интернет-паметно од почетка“. Водич је намењен родитељима/старатељима, васпитачима и учитељима деце узраста од четири од осам година, деци и свима који учествују у њиховом образовању и васпитању, са циљем информисања и пружања подршке деци предшколског и млађег школског узраста да безбедно и конструктивно користе дигиталне уређаје и интернет.

У оквиру пројекта је развијена и серија цртаних филмова намењена најмлађима.

„Деца почињу да користе дигиталне уређаје и интернет у све ранијем добу. Истовремено, родитељи, васпитачи и учитељи немају довољно знања и весштина да децу усмере на коришћење дигиталне технологије на коструктиван начин, и како да им помогну да буду безбедни на интернету. Овај дигитални водич им нуди мноштво конкретних савета, као и речник за дигитално доба, а деци су доступни едукативни цртани филмови, као и могућност да кроз квиз провере своје знање из дигиталне писмености“, истакла је Ређина Де Доминићис, директорка UNICEF-a у Србији.

Весна Недељковић, помоћница министра просвете за предшколско и основно образовање и васпитање, подсетила је да је ово министарство 2017.године развило „Оквир дигиталних компетенција наставника“ који служи као оквир за рад на оснаживању дигиталних компетенција наставника.

„У овом нашем дигиталном свету, наш изазов је двострук: како пружити максималну корист интернета за свако дете и ублажити штету која може настати због насиља на интернету. Један од приоритета министарства је развој дигиталне псимености и дигиталне компетенције деце како би она била информисана, ангажована и безбедна на мрежи, и како би користила дигиталне технологије на квалитетан начин и за учење“, рекла је Весна Недељковић.

Дигитални водич за безбедност деце на интернету биће коришћен и предшколским установама, као и удружење родитеља и васпитача широм Србије. Доступан је свима заинтересованим родитељима на линку https://digitalni-vodic.ucpd.rs/.

„Права детета гарантована УН Конвенцијом о правима детета важе и у дигиталном свету, као и обавезе државе и одраслих да омогуће деци да остаре и уживају своја права. Водич који смо развили даје допринос заштити и остваривању права детета која су, у овој четвртој дигиталној револуцији, у велчиком изазову. Првенствено, то се односи на право детета ма заштиту од насиља и дискриминације, заштиту од штетних и непримерених садржаја, заштитиу приватности, али и права на слободу изражавања и доступности информација које су значајне на дечји развој, право на квалитетно образовање, игру, слободно време и културне активности“, поручила је Јелена Жунић Цицварић из Ужичког центра за права детета.

(извор саjт UNICEF-a)

 

Click