ЛОГОПЕД

ИГРА „МОЈА БОЈА ЈЕ“

Игра је намењена деци старијег и  ППП узраста.

Кроз ову игру код деце се усваја правилна артилулација гласова  Ж,Р,Љ и Л, развија пажња, препознавање почетног гласа у речи.

Имамо 4 играча , ЖУТОГ, ПЛАВОГ, ЦРВЕНОГ И ЗЕЛЕНОГ. ЗЕЛЕНИ је слово Ж, ПЛАВИ је слово Р,ЦРВЕНИ је слово Љ, ЖУТИ је слово Л. Направимо пужа на картону и обојимо његова поља у дате боје. Игра се попут „Не љути се човече“, али са по једном фигурицом одређене боје. Коцку баца по један играч, свако помера свог човечуљка за онолико поља колики је број добио. У зависности на које је поље стао изговара реч која почиње на то слово. Ако се два човечуљка сретну на истом пољу,а притом је то кућа једног од њих, играч посетилац се враћа на стартну позицију.

Победник је онај ко први стигне до циља.

 

Click